GDPR

Code of Conduct & Whistleblowerordning

Her har du som medarbejder, samarbejdspartner, leverandør, kunde eller serviceudbyder mulighed for at indberette observerede afvigelser fra IFN Adfærdskodeks eller lignende.

Din anmeldelse vil blive behandlet fortroligt og behandlet i overensstemmelse med EU-direktivet.

Du kan indgive din bekymring anonymt, men det vil gøre behandlingen af ​​din sag vanskeligere. Derfor anbefaler vi, at du oplyser dine kontaktoplysninger. Den eksterne advokat sørger for, at din henvendelse behandles fortroligt og - hvis du ønsker det - anonymt.

Brug venligst følgende e-mailadresse: ifn-trustcenter@dienotare.at