Privatlivspolitik

I forbindelse med dine personlige oplysninger på Kastrup A/S hjemmeside ved tilbud og ordre, reklamationssager eller lignende kommunikation med Kastrup A/S, er det nedenstående betingelser, der gør sig gældende i enighed med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Er du ikke enig, skal du undlade at meddele os samtykke til at kontakte dig via vores kontaktformularer og andet elektronisk kommunikation.


1. Kontaktoplysninger

Kastrup A/S
Mosebyvej 40, 7500 Holstebro
CVR 25473434
Telefon: 96 10 97 08
Dataansvarlig: Christian Sejrup Simonsen
cs@kastrupvinduet.dk

2. Hvilke persondataoplysninger anvender Kastrup A/S?

Kastrup A/S indsamler og behandler persondata som navn, adresse, fødselsdag, mailadresse, telefonnummer samt alle oplysninger i form af tekst, billeder og svar på spørgsmål som du giver os via formularer eller til ansatte omkring dit projekt eller din henvendelse, således at vi kan opfylde det opdrag, du givet os, fx hvis du bestiller en gratis opmåling, deltager i konkurrencer, projektafklaring, med mere. I tilfælde af reklamation eller afhentning af stel, indsamles yderligere informationer omkring ordrenumre på dine eksisterende vinduer.

3. Hvad bruger Kastrup A/S dine persondataoplysninger til?

3.1. Kommunikation

Kastrup A/S vil som udgangspunkt bruge din mail, adresse og telefonnummer for at holde sig i kontakt med dig på enten mail, telefon eller brev i forbindelse med:

 • Besvarelse af din henvendelse,
 • Vende retur med yderligere information
 • Følge op og afslutte forløbet overfor den person, der henvender sig.


3.2. Jobansøgninger

Når du benytter vores kontaktformular på hjemmesiden i forbindelse med jobansøgninger, bruges dine kontaktoplysninger til at indsamle ansøgninger systematisk, hvorefter disse videresendes til den ansvarlige person i enten salg, produktion eller administration, som herefter vil besvare ansøgeren via mail eller telefon.
Jobansøgninger, som ikke sendes via vores kontaktformular, skal sendes sammen med denne samtykkeerklæringen.

3.3. Find håndværker

I forbindelse med ”Find håndværker”-funktionen på vores hjemmeside, videregiver vi dine oplysninger til nærmeste forhandler, som vil kontakte dig med henblik på at arrangere rådgivning og opmåling af dine vinduer og døre. Vores partner-håndværker har kun lov til at bruge dine data til ovenstående formål, med mindre de får din tilladelse.

3.4. Reklamationsskema

Når du benytter vores reklamationsskema, bruges dine kontaktoplysninger til, at vores serviceafdeling hurtigt kan bearbejde din henvendelse og kan holde sig i kontakt med dig i forbindelse med din servicesag.

3.5. Afhentning af stel

Her bliver dine oplysninger brugt til at afhente det angivende stel eller paller på den nævnte adresse. I tilfælde af spørgsmål, vil vores forsendelse kontakte dig ud fra det angivende kontaktoplysninger.

3.6. B2B kunder og tredjemand

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, vil du typisk få dette oplyst allerede ved sagens opstart og i de fleste tilfælde vil vi bede dig om at indhente de nødvendige oplysninger. Formålet med indhentelsen af oplysninger fra dig, vil næsten altid være begrundet med det opdrag, vi har fået fra dig, med henblik på at opfylde en kontrakt. Hvis vi indhenter data om dig, oplyser vi dig om dette senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata.

 

3.6.1. Undtagelser til oplysningspligten

Vi udsender oplysningspligt til alle kunder, vi opretter sag for, og kunder, som er opstartet og ikke er arkiverede.
For så vidt angår kunder i arkiverede sager, som vi af hensyn til bogføringslov m.v. vælger at opbevare, udsender vi ikke en persondatameddelelse. Årsagen hertil er, at vi har lavet en interesseafvejning og er kommet frem til følgende:

 • Vi har ikke andre oplysninger på kunder end navn og adresse.
 • Kunderne har selv givet os disse oplysninger og er bekendt med, at vi har dem og opbevarer dem.
 • Det vil være forbundet med store omkostninger at skulle fremfinde navn og adresse med henblik på postfremsendelse eller at finde relevante e-mail adresser.


Ud fra ovennævnte sendes ikke persondatameddelelser til kunder i arkiverede sager.
Der sendes ikke personoplysninger til tredjemand i arkiverede sager. Vi opbevarer stort set ikke oplysninger om tredjemand. Ved B2B kunder, hvor det er et selskab eller en virksomhed, der er kunde, kan der dog medfølge et navn og en firmatelefon. Denne oplysning har den pågældende selv givet til Kastrup A/S og der er tale om personoplysninger, som kan findes i en telefonbog el.lign. De pågældende personer, som har underskrevet mail for et firma, vil efter vores opfattelse anse det som yderst mærkværdigt, at de modtager persondatameddelelser i gamle arkiverede sager.

3.6.2. Indsamling og opbevaring af dine persondata

Vi indhenter oplysninger for at:

 • Have tydelige identitetsoplysninger på dig,
 • Kunne overføre meddelelser og sende kommunikation og holde dig informeret,
 • Afregne eventuelle beløb til din konto,
 • Opfylde lovkrav, herunder bogføringsregler, skattedokumentation, kundekontoregler.
 • Ovennævnte opremsning er ikke fuldstændig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

4. Hvem modtager dine personoplysninger?

4.1. Hvem videregives dine persondataoplysninger til?

Dine personoplysninger videregives til relevante medarbejdere fra Kastrup A/S, som har adgang til dine data med det formål at behandle persondata i overensstemmelse med de ovennævnte formål. Herudover kan Kastrup A/S videregive dine persondata til forretningspartnere i forbindelse med levering af varer, og Kastrup Partnere som yder serviceydelser til dig. Vores forretningspartnere har tavshedspligt og har ikke ret til at benytte dine oplysninger til andre formål.

Vi videregiver dine persondata, hvis vi er retlig forpligtet til at videregive dem fx som led i indberetning til en myndighed. Du vil i den forbindelse få en orientering, da du har ret til indsigt.
Hvis vi videregiver oplysninger til tredjemand, som ikke er selvstændig dataansvarlig, skal vi sikre os, at der foreligger en databehandleraftale, som sikrer os og dig imod at databehandleren handler uforsigtig med dine persondata og i strid med den instruks, vi giver databehandleren.

4.2. Hvorledes beskytter Kastrup A/S dine personoplysninger?

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kan kontrollere deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

5. Hvor længe gemmer vi dine data?

5.1. Online data

Kastrup A/S gemmer dine data, som du har udfyldt i forbindelse med en kontaktformular på hjemmesiden eller har sendt via mail, i 12 måneder.
Opbevaring af brugerdata samt hændelsesdata i Google Analytics sker over 38 måneder.

5.2. Ordrebekræftelse og tilbud

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 12 år efter, at en ordrebekræftelse er udsendt. Det er en meget lang frist. Årsagen hertil er, at vi mener, at kunder risikerer et retstab, hvis vi ikke opbevarer oplysninger vedrørende ordre, herunder navn på den pågældende privatkunde, eftersom vores garanti gælder op til 10 år efter levering af ordren. Vi vil derfor være sikker på, at vi kan finde dine garantioplysninger.

I forhold til erhvervsdrivende, hvor der ligeledes er givet garanti, er det vigtigt, at vi har de personlige kontaktoplysninger på den enkelte og korrespondancen med den pågældende virksomhed, vil typisk indeholde personoplysninger om ansatte i virksomheden, som der skal henvises til for, at der kan undgås retstab i forbindelse med eksempelvis garantier.
Hvis vi fremsender et tilbud til dig, og har modtaget dit navn, adresse og mailadresse og der ikke efterfølgende udarbejdes en kontrakt, sletter vi typisk denne korrespondance efter 2-3 år, så vi har mulighed for at søge tilbage. Vi mener dog ikke, at vi er berettiget til at opbevare dine oplysninger længere. Hvis der er fremsendt en vejledende pris på en sådan måde, at den indeholder personoplysninger, vil vi ligeledes slette denne efter 2-3 år, naturligvis afhængig af om der fortsat pågår forhandlinger vedrørende det fremsendte.

 

6. Adgang til at rette, ændre og slette dine persondata

 

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. Enhver henvendelse skal sendes til cs@kastrupvinduet.dk.

 

7. Hvor lander dine persondataoplysninger henne?

 

Dine angivende persondataoplysninger lagres på servere i Danmark. Visse oplysninger administreres af tredjemand, der opbevarer- og behandler disse personoplysninger på Kastrup A/S vegne i henhold til denne Datapolitik og den gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af persondata.

 

8. Cookies

8.1. Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. En cookie gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer. Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

8.2. Cookies på dette site

På dette website anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Vi anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg. Vi bruger oplysningerne til at forbedre brugeroplevelsen.

8.3. Fravalg af cookies

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på www.minecookies.org.
Bemærk: Instruktionerne ovenfor er links direkte til webbrowserproducenten – Ingen former for ansvar kan gøres gældende overfor os, hvis de er urigtige.

8.4. Hvad sker der, hvis du fravælger cookies?

Hvis du fravælger cookies vha. dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på Internettet. Ved at fravælge cookies, vil du automatisk fravælge en del af funktionaliteten på nogle websites, hvilket medfører, at de måske ikke fungerer korrekt.

8.5. Hvorfor informerer vi om cookies?

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websites er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

 

9. Google Analytics

 

Vi benytter Google Analytics, som er et analyseværktøj, der giver os detaljeret statistik om brugeradfærd på vores hjemmeside. Dette gør vi blandt andet for, at vi kan optimere brugeroplevelsen, når vi kender de besøgendes adfærd.
Såfremt du ønsker, at dit websites aktivitet ikke skal være tilgængelig for Google Analytics, er det muligt at installere browsertilføjelsen til fravalg af Google Analytics via dette link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

10. Generelt

 

Har du spørgsmål eller anden kommentar til vores datapolitik eller til, hvilken måde vi anvender dine persondataoplysninger, kan du kontakte os på cs@kastrupvinduet.dk.
Yderlige oplysninger til vores privatlivspolitik finder du under Privatlivspolitik kunder og tredjemand.