ENERGIBESPARELSE

I RENOVERING & NYBYGGERI

Energibesparelse sker blandt andet ved at mindske energiforbruget. Opvarmning af boligen er den største energisluger i de danske hjem, og omtrent 40% af det samlede energiforbrug bruges på at holde huset opvarmet. Med udsigt til stigende energiudgifter i de kommende år er varme en stor udgiftspost for husejere, og ved at reducere unødigt energispild er der rigtig mange penge at spare.
Et mindre varmeforbrug gavner miljøet og forbedrer CO2-regnskabet. En besparelse på varme hjælper med at mindske forbruget af forurenede, fossile brændstoffer, ligesom det reducerer drivhusgasser.

Tænk langsigtet i renoveringen

Udskiftning af 15-20 år gamle vinduer gør det muligt at reducere husets varmetab med omkring 30%. Det reducerer varmeregningen tilsvarende og giver dejlig luft i familiens budget.

Energiforbedrende løsninger er ikke gratis, men man skal huske på, at udgifter til nye vinduer er en engangsudgift, der bør ses som en investering, som hurtigt vil tjene sig selv hjem.

Eksempel: 20-25 år gamle vinduer har en Uw-værdi på omkring 2,5. Nye 3-lags glas vinduer fra Kastrup Vinduet har en Uw-værdi på 0,78 på en 50m2 vinduesflade og varmeudgifter på 0,77 kr./kWh. Derfor vil du med vinduer fra Kastrup Vinduet spare omkring 3000 kr. på varme om året.

En reducering af de løbende varmeudgifter er dog ikke den eneste grund til at renovere. Andre gode grunde kunne være:

fluebenDu øger din livskvalitet, da huset får et sundere indeklima og en bedre komfort.
fluebenDu kan forny din bolig med moderne, store glaspartier, som giver mere lys, uden at du er nødsaget til at bygge nyt.
fluebenDu øger salgsværdien af dit hus, hvis du skifter til den nyeste teknologi indenfor sikkerhed og funktionalitet.
fluebenDu gør dit hjem mere æstetisk, samtidig med at du slipper for nedslidt træ og revner i malingen.

Med Kastrups vinduer og døre kan man renovere med respekt for arkitekturen og samtidig få alle fordelene. Vi tilbyder:

fluebenEt bredt sortiment i forskellige materialer, der overholder energiklasse A
fluebenMiljø som designstil, der bevarer og forbedrer husets traditionelle sjæl
fluebenSlanke profiler og skydedøre med store glasoverflader, der giver mere dagslys indenfor
fluebenVinduer, som er certificeret og testet med henblik på fremtidens sikkerheds- og støjkrav.
fluebenValget mellem forskellige typer solafskærmende glas, lydisolerende glas eller sikkerhedsglas, afhængigt af dine ønsker.

Image module

BR20 og bæredygtigt nybyggeri

Trenden lige nu er energieffektive boliger, og kravene til sådanne boliger bliver større og større. Den danske byggebranche arbejder hårdt for at reducere energiforbruget i nye huse i den nærmeste fremtid. Efter det obligatoriske energikrav til nye huse i bygningsklasse BR18 kommer der i 2020 et nyt bygningsreglement, forventeligt med en frivillig lavenergiklasse til nye huse. Til industriproducerede byggekomponenter, eksempelvis vinduer og døre, bliver det nye BR20-krav nok imidlertid obligatorisk. Det betyder, at nybyggeri fra og med 2020 kun må have vinduer og døre i bygningsklasse BR20, hvilket med andre ord vil sige, at alle vinduer og døre skal være i energiklasse A.

Med Kastrup kan du være sikker på, at dine vindues- og dørtyper i 3-lags glas overholder det strenge energikrav i bygningsklasse BR20. Det betyder ikke kun, at man bygger på en energirigtig måde. Det betyder også, at man skal skabe værdi i boligen, som skal holde i flere år. Kastrup udvikler derfor sine produkter uden at tabe fokus på holdbarhed, lang levetid og fremtidens teknologiske udfordringer.

Nybyggeri giver dig friheden til at designe alt, nøjagtig som du ønsker det. I de moderne nye huse arbejdes der mere og mere med store glaspartier. Med Kastrups minimalistiske vinduessystem INVI, som er optimalt til disse typer nybyggerier, og med vores AluFrontLine pladedøre med træ indvendigt og rent aluminium udvendigt, samt skydedøre, er der mulighed for at skabe et moderne hjem i høj kvalitet.

Med den tidløse Natur-serie i træ/alu, der har mange forskellige arkitektoniske udtryk, imødeser Kastrups kompetencer de husejere, der stiller krav til energibesparelse, sikkerhed og komfort i deres nye hjem.

Moderne vinduer sørger for, at der kommer mest muligt lys og varme ind i rummet, hvilket reducerer varmeudgifterne og øger livskvaliteten. Skinner solen, er vinduerne din naturlige opvarmning. Det rigtige glasvalg er væsentligt for energigrundlaget for nybyggeri. Med Kastrups ECLAZ 3-lags glas kan du få glas med en g-værdi på 0,61 som helt naturligt sørger for højt varmeudbytte og tilmed også er miljøvenligt. Rumklimaet er behageligt, fordi du ikke oplever træk og kuldezoner. I de varme sommermåneder er det vigtigt at undgå overophedning. Her kan Kastrup tilbyde både manuelle og automatiske persienneløsninger og solafskærmede glasløsninger.

Image module

Værdifulde fakta til dine nye vinduer

Uw-værdi i W/m2K = vinduets varmeisolering
Jo lavere, des mindre varmetab. Vinduets samlede Uw-værdi er et mål for, hvor godt vinduet isolerer. Uw-værdien varierer afhængigt af vinduets størrelse og udformning.

Ug-værdi i W/m2K = rudens varmeisolering
Jo lavere, des mindre varmetab. Rudens Ug-værdi er et udtryk for rudens isoleringsevne målt på midten af ruden.

G-værdi i % = solenergitransmittans
Jo højere, des varmere. G-værdien er den del af solens varme, der trænger gennem vinduet. Hvis mængden af solvarme udenfor er 100%, og vinduets g-værdi er 0,63, betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem vinduet.

Eref i kWh/m2 pr. år = samlet energibalance
Jo højere, des bedre. Eref er et udtryk for produktsystemets energibalance i fyringssæsonen. En positiv Eref betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. at vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning.

LT-værdi i % = lystransmittans
Jo højere, des lysere. LT-værdien beskriver andelen af solens lys, der trænger igennem ruderne. Er rudens LT-værdi på 0,8, vil det sige, at der trænger 80% af dagslyset ind i bygningen.

Rw-værdi i dB = lydreduktion
Jo højere, des bedre dæmpning. Rw er et udtryk for den støjdæmpende effekt i ruden. Det menneskelige øre oplever en halvering af støj ved en dæmpning på 8-10dB.

2-lags glas eller 3-lags glas

Når du skal vælge vinduesglas, skal du overveje, om ruden skal bygges op som en 2-lags eller 3-lags rude og i hvilken kvalitet.
Den billigste løsning er 2-lags glas. Det mindre antal ruder har den fordel, at du får mere dagslys ind og dermed mere varme fra solen i stuen. Til gengæld er varmeisoleringen dårligere end ved 3-lags glas, og dét kan mærkes på varmeregningen og i komforten om vinteren.
Med en 3-lags rude vil du få en bedre energibesparelse og intet træk fra vinduesfladen. Udover at du vil opleve en lidt mindre naturlig varme ind gennem tre ruder, er 3-lags glas også omkring 10% dyrere i difference på selve vinduesprisen end 2-lags glas. Når der monteres nye vinduer i hjemmet, skal det ses som en investering i både komfort og nedsættelse af varmeudgiften.

Ser man alene på økonomien, er spørgsmålet, om den årlige besparelse på varmeregningen kan retfærdiggøre den merpris, man skal betale for at få 3-lags glas i vinduerne.

Eksempel: Ved 50m2 vinduesareal og en varmepris på 1 kr./kwh, vil man typisk spare omkring 1500kr. om året, ved at vælge 3-lags glas fremfor 2-lags glas. Er merprisen for 3-lags glas ca. 10000kr., betyder det, at 3-lags glasset har en simpel tilbagebetalingstid på ca. 7 år.

Ovenstående eksempel samt den bedre komfort gør, at Kastrup generelt anbefaler 3-lags glas som et fornuftigt valg. Derudover bliver 3-lags glas mere og mere udbredt til branchens standard efter den nye bygningsklasse BR20.

Der er flere ting at tage højde for, hvis man vælger 3-lags glas. Er huset generelt dårligt isoleret, kan en opgradering af dine vinduer alene betyde, at varmen i stedet siver ud gennem dårligt isolerede ydermure. Hvis dit hus er velisoleret, vil 3-lags glas være en fornuftig investering. Den fremragende varmeisolering af 3-lags glas stiller også nogle krav til ventilationen af værelserne. Det kan du gøre med klikventiler, som er indbygget i vinduerne. Ellers kan det få uhensigtsmæssige konsekvenser for indeklimaet.

Kastrup er den første leverandør i Danmark som tilbyde det nye ECLAZ glas som standard ved 2-lags glas vinduer og døre. ECLAZ er den nyeste glasteknologi hvor du få 4% mere naturligt lys ind i din bolig og med en Ug-værdi på 0,53 får op til 19% bedre isoleringsevne på glasset end med almindeligt glas. Det kan altid også tilvælges ECLAZ glas til vores 3-lags vinduer og døre. Med ECLAZ vil du for eksempel når op til en Eref på 32,0 W/m2K pr. år ved vores nye INVI-serie som gøre produktet en af Danmarks Top 3 vinduer i forhold til energieffektivitet.

Afstandsprofilerne mellem ruderne er den termiske, svageste del af ruden. Bruger man aluminiumsafstandsprofiler, har det en negativ effekt på varmeisoleringen. Kastrup bruger med Swisspacer Advance et optimeret afstandsprofil, som er lavet i hærdet plast og rustfri stål, som øger isoleringsegenskaberne af vinduet. Mellem hulrummene i glasset bruger Kastrup argon gas - som er fuldstændig gennemsigtigt og ufarligt - som har en yderlige isolerende effekt, fordi gassen leder varmen dårligere end luft.

Kastrup bruger energiruder som standardruder. Det er ruder, som har en energibelægning, der reflekterer varmestråling, der derved reducerer varmetabet. Kastrup tilbyder forskellige typer 3-lags glas med Ug-værdier ned til 0,4. Vores standard 3-lags glas har en Ug-værdi fra 0,5.

Derudover tilbyder Kastrup specielle solafskærmet glas, som forhindrer en del af sollyset i at trænge igennem ruden, og på den måde stoppes varmen også. Solafskærmende glas opnås ved en farvning af glasset eller overfladebehandling, og glasset vil derfor tone udsigten. Kastrup tilbyder fire forskellige slags solafskærmende glas, som du kan se i vores udstilling i Tilst.

Image module