ENERGIBESPARELSE

I RENOVERING & NYBYGGERI

Energibesparelse sker blandt andet ved at mindske energiforbruget. Opvarmning af boligen er den største energisluger i de danske hjem, og omtrent 40% af det samlede energiforbrug bruges på at holde huset opvarmet. Med udsigt til stigende energiudgifter i de kommende år er varme en stor udgiftspost for husejere, og ved at reducere unødigt energispild er der rigtig mange penge at spare.
Et mindre varmeforbrug gavner miljøet og forbedrer CO2-regnskabet. En besparelse på varme hjælper med at mindske forbruget af forurenede, fossile brændstoffer, ligesom det reducerer drivhusgasser.

Tænk langsigtet i renoveringen

Udskiftning af 15-20 år gamle vinduer gør det muligt at reducere husets varmetab med omkring 30%. Det reducerer varmeregningen tilsvarende og giver dejlig luft i familiens budget.

Energiforbedrende løsninger er ikke gratis, men man skal huske på, at udgifter til nye vinduer er en engangsudgift, der bør ses som en investering, som hurtigt vil tjene sig selv hjem.

Eksempel: 20-25 år gamle vinduer har en Uw-værdi på omkring 2,5. Nye 3-lags glas vinduer fra Kastrup Vinduet har en Uw-værdi på 0,78 på en 50m2 vinduesflade og varmeudgifter på 0,77 kr./kWh. Derfor vil du med vinduer fra Kastrup Vinduet spare omkring 3000 kr. på varme om året.

En reducering af de løbende varmeudgifter er dog ikke den eneste grund til at renovere. Andre gode grunde kunne være:

fluebenDu øger din livskvalitet, da huset får et sundere indeklima og en bedre komfort.
fluebenDu kan forny din bolig med moderne, store glaspartier, som giver mere lys, uden at du er nødsaget til at bygge nyt.
fluebenDu øger salgsværdien af dit hus, hvis du skifter til den nyeste teknologi indenfor sikkerhed og funktionalitet.
fluebenDu gør dit hjem mere æstetisk, samtidig med at du slipper for nedslidt træ og revner i malingen.

Med Kastrups vinduer og døre kan man renovere med respekt for arkitekturen og samtidig få alle fordelene. Vi tilbyder:

fluebenEt bredt sortiment i forskellige materialer, der overholder energiklasse A
fluebenMiljø som designstil, der bevarer og forbedrer husets traditionelle sjæl
fluebenSlanke profiler og skydedøre med store glasoverflader, der giver mere dagslys indenfor
fluebenVinduer, som er certificeret og testet med henblik på fremtidens sikkerheds- og støjkrav.
fluebenValget mellem forskellige typer solafskærmende glas, lydisolerende glas eller sikkerhedsglas, afhængigt af dine ønsker.

Image module

Bæredygtigt nybyggeri

I løbet af de sidste 10 år er der løbende blevet stillet større og større krav om øget bæredygtighed i byggeriet og hermed også direkte til vinduesindustrien. Gennem innovative løsninger og konstant produktudvikling har Kastrup Vinduet skabt fremtidens vinduer og døre med fokus på høj funktionalitet og design. Vinduer og døre fra Kastrup opfylder naturligvis alle nye krav pr. 1. januar 2021 i henhold til bygningsreglementet også kaldet BR18. Fra januar 2021 træder det nye tillæg til BR18 således i kraft, og dermed skal vi alle indstille os på at bidrage yderligere til reduktion af boligens samlede energiomkostninger. Indtil 31. december 2020 har det været muligt at anvende vinduer og døre til både renovering og nybyggeri med Energimærke A eller B.

Sådan er det ikke længere pr. 1. januar 2021. Fra denne dato vil det kun være lovligt at anvende vinduer og døre med Energimærke A til renovering og nybyg i helårshuse. Det betyder samtidigt, at vinduer og døre med Energimærke B kun fremover må anvendes i fritidshuse, fredede bygninger og sekundære uopvarmede bygninger.

Bæredygtigt nybyggeri betyder også, at man skal skabe værdi i boligen, som skal holde i flere år. Kastrup udvikler derfor sine produkter uden at tabe fokus på holdbarhed, lang levetid og fremtidens teknologiske udfordringer. Nybyggeri giver dig friheden til at designe alt, nøjagtig som du ønsker det. I de moderne nye huse arbejdes der mere og mere med store glaspartier. Med Kastrups minimalistiske vinduessystem INVI, som er optimalt til disse typer nybyggerier, og med vores AluFrontLine pladedøre med træ indvendigt og rent aluminium udvendigt, samt skydedøre, er der mulighed for at skabe et moderne hjem i høj kvalitet.

Med den tidløse Natur-serie i træ/alu, der har mange forskellige arkitektoniske udtryk, imødeser Kastrups kompetencer de husejere, der stiller krav til energibesparelse, sikkerhed og komfort i deres nye hjem.

Moderne vinduer sørger for, at der kommer mest muligt lys og varme ind i rummet, hvilket reducerer varmeudgifterne og øger livskvaliteten. Skinner solen, er vinduerne din naturlige opvarmning. Det rigtige glasvalg er væsentligt for energigrundlaget for nybyggeri. Med Kastrups ECLAZ 3-lags glas kan du få glas med en g-værdi på 0,61, som helt naturligt sørger for et højt varmeudbytte og tilmed også er miljøvenligt. Rumklimaet er behageligt, fordi du ikke oplever træk og kuldezoner. I de varme sommermåneder er det vigtigt at undgå overophedning. Her kan Kastrup tilbyde både manuelle og automatiske persienneløsninger og solafskærmede glasløsninger.

Image module

Værdifulde fakta til dine nye vinduer

Uw værdi i W/m2K = vinduets varmeisolering
Jo lavere, des mindre varmetab. Vinduets samlede Uw-værdi er et mål for, hvor godt vinduet isolerer. Uw-værdien varierer afhængigt af vinduets størrelse og udformning.

Ug værdi i W/m2K = rudens varmeisolering
Jo lavere, des mindre varmetab. Rudens Ug-værdi er et udtryk for rudens isoleringsevne målt på midten af ruden.

G værdi i % = solenergitransmittans
Jo højere, des varmere. G-værdien er den del af solens varme, der trænger gennem vinduet. Hvis mængden af solvarme udenfor er 100%, og vinduets g-værdi er 0,63, betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem vinduet.

Eref i kWh/m2 pr. år = samlet energibalance
Jo højere, des bedre. Eref er et udtryk for produktsystemets energibalance i fyringssæsonen. En positiv Eref betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. at vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning.

LT værdi i % = lystransmittans
Jo højere, des lysere. LT-værdien beskriver andelen af solens lys, der trænger igennem ruderne. Er rudens LT-værdi på 0,8, vil det sige, at der trænger 80% af dagslyset ind i bygningen.

Rw værdi i dB = lydreduktion
Jo højere, des bedre dæmpning. Rw er et udtryk for den støjdæmpende effekt i ruden. Det menneskelige øre oplever en halvering af støj ved en dæmpning på 8-10dB.

Fremtidens ruder er 3-lags

Nye krav til vinduer og døre stiller også nye krav til termoruder. Brugen af 3-lags ruder er på ingen måder nyt. Kastrup Vinduet har således allerede brugt 3-lags ruder i flere år. Det nye derimod er, at der pr. 1. januar 2021 stilles krav om brug af Klasse A vinduer og døre i enfamiliehuse, både når der er tale om nybyg og renovering. Af samme årsag er mængden og brugen af 3-lags ruder derfor også i kraftig vækst. Med 3-lags ruder opnår man en langt bedre varmeisolering og komfort end med 2-lags ruder. 3-lags ruder er således ikke kun et spørgsmål om sparede kroner på varmeregningen, det er også sund fornuft i forhold til vores miljø.

Kastrup bruger energiruder som standardruder. Det er ruder, som har en energibelægning, der reflekterer varmestråling, der derved reducerer varmetabet. Kastrup tilbyder forskellige typer 3-lags glas med Ug-værdier ned til 0,4. Vores standard 3-lags glas har en Ug-værdi fra 0,5.

3-lags ruder kan opbygges med mange forskellige funktioner. Kastrup er den første leverandør i Danmark, som tilbyder den nye ECLAZ glasteknologi, hvor du får 4% mere naturligt lys ind i din bolig og med en Ug-værdi på 0,53 for op til 19% bedre isoleringsevne på glasset end med almindeligt glas. Du kan altid tilvælge ECLAZ glas til vores 3-lags vinduer og døre. Med ECLAZ vil du for eksempel nå op til en Eref på 32,0 W/m2K pr. år ved vores nye INVI-serie, som gør produktet til én af Danmarks Top 3 vinduer i forhold til energieffektivitet.

Afstandsprofilerne mellem ruderne er den termiske, svageste del af ruden. Bruger man aluminiumsafstandsprofiler, har det en negativ effekt på varmeisoleringen. Kastrup bruger med Swisspacer Advance en optimeret afstandsprofil, som er lavet i hærdet plast og rustfrit stål, der øger isoleringsegenskaberne af vinduet. Mellem hulrummene i glasset bruger Kastrup argon gas - som er fuldstændig gennemsigtigt og ufarligt - som har en yderligere isolerende effekt, fordi gassen leder varmen dårligere end luft.

Derudover tilbyder Kastrup specielle solafskærmet glas, som forhindrer en del af sollyset i at trænge igennem ruden, og på den måde stoppes varmen også. Solafskærmende glas opnås ved en farvning af glasset eller overfladebehandling, og glasset vil derfor tone udsigten. Kastrup tilbyder fire forskellige slags solafskærmende glas, som du kan se i vores udstillinger.

Når ovenstående er skrevet, melder tvivlen og spørgsmålet sig måske, om der fortsat må anvendes 2-lags termoruder. Ja, der må gerne fortsat anvendes 2-lags termoruder i vinduer og døre, men pr. 1. januar 2021 kan disse kun benyttes i fritidshuse, fredede bygninger og sekundære uopvarmede bygninger. Det vil sige Klasse B vinduer og døre.

Image module