Energibesparelse

I renovering & nybyggeri

Energibesparelse sker blandt andet ved at mindske energiforbruget. Opvarmning af boligen er den største energisluger i de danske hjem, og omtrent 40% af det samlede energiforbrug bruges på at holde huset opvarmet. Med udsigt til stigende energiudgifter i de kommende år er varme en stor udgiftspost for husejere, og ved at reducere unødigt energispild er der rigtig mange penge at spare.

Et mindre varmeforbrug gavner miljøet og forbedrer CO2-regnskabet. En besparelse på varme hjælper med at mindske forbruget af forurenede, fossile brændstoffer, ligesom det reducerer drivhusgasser.

Tænk langsigtet i renoveringen

Udskiftning af 15-20 år gamle vinduer gør det muligt at reducere husets varmetab med omkring 30%. Det reducerer varmeregningen tilsvarende og giver dejlig luft i familiens budget.

Energiforbedrende løsninger er ikke gratis, men man skal huske på, at udgifter til nye vinduer er en engangsudgift, der bør ses som en investering, som hurtigt vil tjene sig selv hjem.

Eksempel: 20-25 år gamle vinduer har en Uw-værdi på omkring 2,5. Nye 3-lags glas vinduer fra Kastrup Vinduet har en Uw-værdi på 0,78 på en 50m2 vinduesflade og varmeudgifter på 0,77 kr./kWh. Derfor vil du med vinduer fra Kastrup Vinduet spare omkring 3000 kr. på varme om året.

Læs mere Skjul

Bæredygtigt nybyggeri

I løbet af de sidste 10 år er der løbende blevet stillet større og større krav om øget bæredygtighed i byggeriet og hermed også direkte til vinduesindustrien. Gennem innovative løsninger og konstant produktudvikling har Kastrup Vinduet skabt fremtidens vinduer og døre med fokus på høj funktionalitet og design. Vinduer og døre fra Kastrup opfylder naturligvis alle nye krav pr. 1. januar 2021 i henhold til bygningsreglementet også kaldet BR18. Fra januar 2021 træder det nye tillæg til BR18 således i kraft, og dermed skal vi alle indstille os på at bidrage yderligere til reduktion af boligens samlede energiomkostninger. Indtil 31. december 2020 har det været muligt at anvende vinduer og døre til både renovering og nybyggeri med Energimærke A eller B.

Læs mere Skjul

Find vores energivenlige produkter her

Værdifulde fakta til dine nye vinduer

Uw værdi i W/m2K = vinduets varmeisolering
Jo lavere, des mindre varmetab. Vinduets samlede Uw-værdi er et mål for, hvor godt vinduet isolerer. Uw-værdien varierer afhængigt af vinduets størrelse og udformning.

Ug værdi i W/m2K = rudens varmeisolering
Jo lavere, des mindre varmetab. Rudens Ug-værdi er et udtryk for rudens isoleringsevne målt på midten af ruden.

G værdi i % = solenergitransmittans
Jo højere, des varmere. G-værdien er den del af solens varme, der trænger gennem vinduet. Hvis mængden af solvarme udenfor er 100%, og vinduets g-værdi er 0,63, betyder det, at 63 % af solens varme trænger gennem vinduet.

Eref i kWh/m2 pr. år = samlet energibalance
Jo højere, des bedre. Eref er et udtryk for produktsystemets energibalance i fyringssæsonen. En positiv Eref betyder, at der lukkes mere varme ind end ud, dvs. at vinduet giver et energitilskud til boligens opvarmning.

LT værdi i % = lystransmittans
Jo højere, des lysere. LT-værdien beskriver andelen af solens lys, der trænger igennem ruderne. Er rudens LT-værdi på 0,8, vil det sige, at der trænger 80% af dagslyset ind i bygningen.

Rw værdi i dB = lydreduktion
Jo højere, des bedre dæmpning. Rw er et udtryk for den støjdæmpende effekt i ruden. Det menneskelige øre oplever en halvering af støj ved en dæmpning på 8-10dB.

Fremtidens ruder er 3-lags

Nye krav til vinduer og døre stiller også nye krav til termoruder. Brugen af 3-lags ruder er på ingen måder nyt. Kastrup Vinduet har således allerede brugt 3-lags ruder i flere år. Det nye derimod er, at der pr. 1. januar 2021 stilles krav om brug af Klasse A vinduer og døre i enfamiliehuse, både når der er tale om nybyg og renovering. Af samme årsag er mængden og brugen af 3-lags ruder derfor også i kraftig vækst. Med 3-lags ruder opnår man en langt bedre varmeisolering og komfort end med 2-lags ruder. 3-lags ruder er således ikke kun et spørgsmål om sparede kroner på varmeregningen, det er også sund fornuft i forhold til vores miljø.

Læs mere Skjul