Blog categories

Comments

Code of Care står sammen
om ét fælles mål

Menneskeligt spild – personligt, socialt og finansielt – accepteres ikke!
Dette støtter Kastrup Vinduet op om.

Takket være Code of Care, der er en sammensætning af etablerede virksomheder, får mennesker med begrænsede ressourcer og daglige udfordringer mulighed for at bidrage til virksomheder og samfundet.

Code of Care arbejder målrettet med flere forskellige aspekter af social ansvarlighed, hvor værdierne rummelighed, inklusion og anstændighed er i fuldt fokus.

Dette støtter Kastrup Vinduet selvfølgelig op om, da Code of Care arbejder i den gode sags tjeneste, og alle har ret til at bidrage med deres egen værdi.

Den 4. oktober deltager flere forskellige virksomheder til en inspirerende aften, hvor fokusset og omdrejningspunktet er social ansvarlighed. Her deltager blandt andre Kastrup Vinduet, der også har inviteret samarbejdspartnere, nabovirksomheder og netværk med til arrangementet.

Mere om Code of Care

Code of Care er en nonprofit organisation, der i fællesskab støtter op om at sætte mennesket i første række. De faciliterer, at tanker bliver tænkt, initiativer bliver søsat, og at læring deles.

Først kommer mennesket, dernæst pengene. Code of Care eksisterer takket være virksomheder, arbejdspladser og medarbejdere, der sammen ønsker at gøre en forskel og gøre op med frasorteringen af visse mennesker.

Det handler ikke om billig arbejdskraft, men frem for alt om at styrke den værdi, der ligger i, at vi alle bliver rigere hver for sig, som virksomhed og som samfund, hvis blot vi står sammen og “care” om hinanden.

Når Code of Care skaber handling

Code of Care ryster posen, vender udfordringen på hovedet og skaber et rum, hvor viden og idéer smelter sammen og i fællesskab deles. Her mødes virksomheder i lokalområdet, hvor tingene sker, for aktivt at handle.